Osvajači “tozla” na ujednačenom basketu u utorak 31.10.2017 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Mico RadanovicGoran Demko Rihter i Branislav Poznic
Vicetozla i po 5 bodova osvajaju dve ekipe sa skorom 3 – 2 a nisu se sastajale u sastavima:
Aleksandar DangubicDejan Ivković i Александар Вујовић
Marko Lovrić, Rade Vojnović i Aleksandar Saša Majstorović
ostalim ekipama u sastavima:
Andreja MićovićNemanja Milosevic i Petar Marsenic
Milan Škrbić, Slobodan ZirojevicSrdjan Novakovic i Milan Novaković.
više uspeha u narednim basketima