Osvajači “tozla” na zadnjem basket turniru u 2021 godini ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u četvrtak 30.12.2021 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Marko Gavrić, Branko Stefanović i Nikola Bokan
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Pavle Uveric, Igor Boskovic Aleksandar Saša Majstorović
Treće mesto zauzela je ekipa sa skorom 0- 4 u sastavu:
Luka Popović, Blagota Čizmović i Tihomir Babić.