Osvajači ???????? “tozla” i po 10 bodova na basket turniru ” ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u četvrtak 30.11.2023 ekipa sa skorom 5 – 0 u sastavu:
Vicetozla i po 7 bodova uzima ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Bronzu i po 5 bodova uzima ekipa sa takođe skorom 4 – 1 ali sa lošiji u međ.skoru (4-17, 17-15) u sastavu:
Milan Trmčić, Predrag Vasić i Milos Medenica
mesto i po 3 boda uzima ekipa sa skorom 2- 3 u sastavu:
Savo Jovanović, Aca Stejin i Goran Rajilić.
mesto i po 2 boda dele dve ekipe sa skorom 0 – 5 u sastavu:
Igor Dević, Đorđe Perić i Đorđe Ivetić.