Osvajači “tozla” na jakom i posećenom basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u utorak 30.11.2021 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Dušan Kralj, Žarko Vasilić i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 4-1 u sastavu:
Nikola Bokan, Dušan Ilija Popov i Igor Dević.
Trece mesto uzima ekipa sa skorom 3-2 u sastavu:
Pavle Uveric, Igor Boskovic i Mirko Kravic
Četvrto mesto zauzima ekipa sa skorom 2-3 u sastavu:
Edison Mučaj, Mihajlo Tabaković i Konstantin Đoković.
Peto i šesto mesto sa skorom 0-5 zauzimaju ekipe u sastavima:
Jovan Crnčević, Nenad Krivokapić i Luka Radomirović te
Stojan Gostovic & Miloš Gostović i Ranko Potkonjak.