Osvajači ???????? “tozla” i po 10 bodova na basket turniru ” ???????? “Basketaša NS” prvih šest basketa za “tozla” u nedelju 29.10.2023, ekipa sa skorom 5 – 1 u sastavu:
Danijel Medoš, Vladimir Momčilović i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla???? i po 7 bodova uzima ekipa sa skorom 3 – 3 u sastavu:
Milan Trmčić, Predrag vasić i Vladimir Pajović.
Bronzu???? i po 5 bodova uzima ekipa sa skorom 2 – 4 u sastavu:
4️⃣mesto i po 3 boda uzima ekipa sa skorom takođe 2 – 4 ali lošiji u međ.skoru (12-16, 16-10, 11-16) u sastavu:
Milan Tošić, Svetislav Marjanović i Milutin Zubic