Osvajači “tozla” na basket turniru?? “Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u četvrtak 29.10.2020 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Srđan Popović, Милан Козина i Jovan Komazec (zaradili dve krmače, slučaj 17-0?)
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3-2 u sastavu:
Nemanja Pantić, Vladimir Momcilovic i Aleksandar Saša Majstorović
Ostalim ekipama u sastavima:
Jakša Milivojević, Nikola Milivojević i Гуслов Ф. (2-3, treći donose dve krmače, slučaj 0-17?)
Милош Тодосијевић, Boris Čivčić i Milutin Zubic (1-4, četvrti)
više uspeha u narednim basketima ??