Osvajači ???????? “tozla” basket turniru ” ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u četvrtak 29.06.2023, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Mirko Kravić, Milan Majstorović i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla???? uzima ekipa sa skorom 1 – 4 u sastavu:
Bronzu???? uzima ekipa Sombor sa takođ skorom 1 – 4 ali lošiji u međ. skoru 9- 16, 16 – 13 u sastavu:
Stefan Racić Berić, Uroš Vojnović i Petar Đurić.