Osvajači tozla i po 10 bodova na basketu u petak 29.04.2016, sa skorom 4 – 1, u sastavu:
Srđan Popović, Milan Simin i Uros Teofanovic
Vicetozla i po 4 boda osvaja ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Срђан Војновић, Kostić Nenad i Slobodan Jevrić
Ostalim ekipama:
Vladimir Momcilovic, Milos Zoric, Milos Lovric i Nemanja Armacki
Milan Saravanja, Марко Илкић
Zarko Vasilic, Ilija Stefanović i Михајло Иванчевић
više uspeha u narednim basketima smile emoticon

20160429_233330