Osvajači “tozla” na basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u utorak 28.09.2021 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Aleksandar Milanovic, Đorđe Lazarević i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 1- 2 u sastavu:
Dušan Popov, Uroš Bobar i Edison Mućaj- brz oporavak
Ekipi u sastavu:
Jovan Crnčević, Nenad Krivokapić i Marko Tepavčević (0-4)
više uspeha u narednim basketima ??