Osvajači “tozla” na basketu u nedelju 28.05.2017 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Sanjin Arsenovic, Srdjan Popovic i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla osvaja ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Miroslav Jovanovic Cviki i Nikola Dukić.
Ekipi u sastavu:
Miroslav Radmanovic, Sergej Pazin i Borislav Babić Bertoni Max Ketering
više uspeha u narednim basketima 🙂