Osvajači “tozla”na basketu petak 28.04.2017 u dvoboju ekipa na četri dobijene u seriji, ekipa sa skorom 4 – 2 u sastavu:
Andreja Mićović, Bojan Krivokuća i Aleksandar Kraupa
Vicetozla osvaja ekipa u sastavu :
Slobodan Zirojevic, Milan Škrbić i Srdjan Novakovic (brz oporavak)