Osvajači ?? “tozla” na basket turniru ?? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u nedelju 27.11.2022 (drugi turnir) ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Igor Boskovic, Branko Dobranić i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla ?uzima ekipa sa skorom 1 – 4 u sastavu:
Grujo Kočić, Dimitrije Kosović i Aleksa Vuletin
Bronzu? uzima ekipa sa takođe skorom 1 – 4 ali lošiji u međ. skoru (13 – 16, 17 – 15) u sastavu:
Đorđe Jovanović, Немања Радаковић i Veljko Pavlović.