Osvajači back to back ? “tozla” na basket turniru ?? “Basketaša NS” u utorak 27.09.2022 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Đorđe Kocić, Branko Dobranić i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Đorđe Lazarević, Pavle Uveric i Damir Jelovac
Bronzu uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Igor Dević, Marko Gavrić i Branko Stefanović.
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa skorom 1- 4 u sastavu:
Nikola Bokan, Uroš Bobar i Edison Mučaj.
Peto mesto zauzela je ekipa sa skorom 1 – 3 u sastavu:
Milos Medenica, Branislav Poznic i Goran Demko Rihter