Osvajači “tozla” na jakom basket turniru?? “Basketaša NS” u “nedelju 1” 27.02.2022 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Branko Dobranić, Dušan Kralj i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Nikola Milivojević, Žarko Vasilić i Filip Guslov.
Treće mesto uzima ekipa sa sorom 2-3 u sastavu:
Đorđe Lazarević, Slobodan Jovic u Pavle Uveric
četvrto mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 2-3 ali lošiji u međ.skoru 11-16, u sastavu:
Branko Stefanović, Uroš Bobar i Edison Mučaj.
Peto mesto zauzela je ekipa sa skorom 1-4 u sastavu:
Milan Gavrić, Milan Škrbić i Predrag Suknovic
Šesto mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 1-4 u sastavu:
Aleksandar Stupar, Uroš Vojnović i Mladen Đekić.