Osvajači “tozla” i po 10 bodova na basketu u nedelju-1 26.11.2017, dve ekipe sa istim skorom 4 – 1 a u međ.skoru 16-8, 8-16 u sastavima:
Slobodan Jevrić, Borislav Babić Bertoni Max Ketering i Nikola Manbearpig te
Marko ReljicMiroslav Stojsin i Kostić Nenad
Ostalim ekipama u sastavima:
Borko Grujičić, Vladimir Lazic i Milan Novaković.
Nemanja Pantic, Bojan Garic i Đorđe Lazarević
više uspeha u narednim basketima