Osvajači “tozla” na basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u utorak 26.10.2021 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Nemanja Pantić, Đorđe Lazarević i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Nikola Bokan, Uroš Bobar i Marko Gavrić.
Ekipi u sastavu:
Petar Gavrilović, Igor Bošković i drugar (0-5)
više uspeha u narednom basketu ??