Osvajači na ujednačenom basketu na jednu loptu u utorak 26.06.2019, ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Adam Šarić, Marko Ničić i Djuka Batina
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Srđan Drašković, Marko Zaric i Aleksandar Saša Majstorović
Ekipi u sastavu:
Andreja MićovićNemanja Milosevic i Srdjan Andric
više uspeha u narednim basketima