Osvajači back to back to back to back ?? “tozla” na basket turniru ?? “Basketaša NS” u utorak 25.10.2022 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Branko Dobranić, Нешко Јоксимовић i Aleksandar Saša Majstorović (zaradili krmaću dvolitarku, slučaj 16-0??)
Vicetozla? uzima ekipa RS sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Nemanja Simić, Aleksandar Jevtić i Đorđe Jovanović.
Bronzu? uzima ekipa Sombor-Sivac sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Aleksandar Stupar, Stefan Racić-Berić i Миодраг Којић
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa skorom 1-4 u sastavu:
Marko Rogožarski, Marko Gavrić i Uroš.
Peto mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 1 – 4 ali lošiji u međusobnom skoru (14-16) u sastavu:
Đorđe Lazarević, Elie Hakim i Miroslav Stojsin (donose krmaču dvolitarku, slučaj 0-16??)