Osvajači “tozla” na basketu u nedelju 25.06.2017, ekipa sa dominatnim skorom 4 – 0 u sastavu:
Nikola Manbearpig, Nenad Babić i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla osvaja ekipa veterničke veze Nikola Dukić i Dragan Stolić te Djordje Miskovic i Nikola Adamović.