Osvajači “tozla” na jakom basketu u četvrtak 25.05.2017 dve ekipe sa istim skorom 4 – 1 a nisu se sastajale u sastavima:
Adam Šarić, Djuka Batina i Marko Reljic
Sanjin Arsenovic, drugar, Miroslav Radmanovic i Filip Stefanovic (brz oporavak)
Ostalim ekipama u sastavima:
Marko Karanovic, Borko Grujicic i Aleksandar Saša Majstorović
Milos Medenica, Goran Demko Rihter i Vojislav Popović.
Andreja Mićović, Nemanja Milosevic i Sergej Pazin
više uspeha u narednim basketima 🙂