Osvajači “tozla” na basket turniru ” ?? “Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u nedelju 25.04.2021 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Nemanja Pantić – Djuradj Kastriot, Branko Dobranić i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Алекса Дамјанац, Дамјан Вакањац i Filip Manojlović.
Ostalim ekipama u sastavima:
Luka Kosović, Никола Вукашиновић i David Jovanovski (2-3)
Jovan Crnčević, Marko Tepavčević i Nenad Krivokapić. (0-5)
više uspeha u narednim basketima ????