Osvajači “tozla u konkurenciji 4 jake ekipe na basketu u utorak 25.04.2017 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu :
Djuka, Luka Laušević i Dusan Rakita
Vicetozla osavaja trojka sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Sanjin Arsenovic, Radoslav-Rajko Ivanovic i Srđan Tikvić – Tica.
Ostalim ekipama u sastavima:
Marko Karanovic, Srdjan Novakovic i Aleksandar Saša Majstorović
Stefan Kostic, Perunicic Aljosa i Dušan Marković.
više uspeha u narednim basketima 🙂