Osvajači ???????? “tozla”⛹️ i po 10 bodova na basket turniru ” ???????? “Basketaša NS” prvih šest basketa za “tozla” u nedelju (prvi termin) 24.12.2023, ekipa sa skorom 5 – 1 u sastavu:
Vicetozla???? i po 7 bodova uzima ekipa sa skorom 3 – 3 u sastavu:
Bronzu???? i po 5 bodova uzima ekipa sa skorom 2 – 4 u sastavu:
Milan Trmčić, Predrag Vasić i Vladimir Pajović.
mesto i po 3 boda uzima Kaćka 4️⃣ekipa sa takođe skorom 2 – 4 ali lošiji u međ.skoru (10-16, 14 – 16) u sastavu:
Savo Jovanović, Aca Stejin i Goran Rajilić.