Osvajači “tozla” i po 10 bodova na basketu u četvrtak 24.11.2016 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Srđan Tica, Срђан Војновић i Sanjin Arsenović
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu :
Milos Medenica, Goran Demko Rihter i Mića Stars.
Ostalim ekipama:
Nebojsa Rac, Nikola Stojkovic, Marko Jović i Небо Цветковић
Marko Reljic, Aleksandar Saša Majstorović i Nikola Woo
Milan Tošić, Zoran Knezevic i Jovan Ubavin
više uspeha u narednim basketima 🙂

20161124_231501