Osvajači “tozla” na basketu u nedelju 24.06.2018, ekipa sa ubedljivim skorom 5 – 0 u sastavu:
Marko Ničić, Adam Šarić i Djuka Batina
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Marko KaranovicAleksandar Kraupa i Aleksandar Saša Majstorović
Ostalim ekipama u satsavima:
Zarko Vasilic, Nikola i Ilija Stefanović (srećan put i srećno na USA univerzitetu  )
Mirko Topić, Nikola Dukić i Dragan Stolić.
više uspeha u narednim basketima