Osvajači “tozla” na izjednačenom basketu na jednu loptu u utorak 24.04.2018, ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Marko Ničić, Djuka Batina i Adam Šarić
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Dušan Mađarev, Predrag Peruško Marty Conlon i Aleksandar Saša Majstorović (imali napad za tozla  )
Ostalim ekipama u sastavima:
Srdjan AndricAleksandar Milanovic i Slobodan Zirojevic (isto skor 3 – 2 ali loš. u međ. skoru)
Milan Novaković, Bojan Krivokuća i Boris Sadzakov
više uspeha na narednim basketima