Osvajači tozla i po 10 bodova na basketu u nedelju-1 24.01.2016, sa skorom 4 – 1, u sastavu :
Milan Novaković, Bojan Krivokuća i Peđa ( Marty)
Vicetozla i po 4 boda osvajaju dve ekipe obe sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Zoran Babic, Sale Pančevo i Borislav Babić.
Igor Cvijanović, Nemanja Vucetic i Darko Lucic
Ostalim ekipama:
Slobodan Ciric, Paja i Aleksandar Saša Majstorović
Tica – Srđan, Aleksandar Stojsavljevic i Darko Gradić.
više uspeha u narednim basketima

1