Osvajači tozla i po 5 bodova na VANREDNOM basketu u nedelju 24.01.2016, sa skorom 5 – 0, u sastavu :
Boris Cabunac, Predrag Radovanovic i Peđa ( Marty)
Vicetozla i po 2 boda osvaja ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Zoran Savija, Nikola Kralj i Stefan Tapavicki
Ostalim ekipama:
Slobodan Zirojevic, Nole VIP i Dusan Ljubanic (isto skor 2-3 ali lošiji u međ. skoru)
Nemanja Micic, Nemanja Pantic i Nebojsa Knezevic
više uspeha u narednim basketima

2