Osvajači “tozla” na izrazito ujednačenom basket turniru na jednu loptu 🏀🏀 Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u četvrtak 23.09.2021 ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Pavle Uveric, Mioljub Avramovic i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa takođe skorom 3-2 ali lošiji u međusobnom skoru (8-16, 10-16,16-4) u sastavu:
Milutin Zubic, Boris Čivčić i Nikola Šibanić
Ekipi u sastavu:
Vladimir Momcilovic, Edison Mućaj i Uroš Bobar (2-3)
više uspeha u narednim basketima 🏆🏀😀