Osvajači ???????? “tozla”⛹️ na basket turniru???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za tozla u nedelju 23.06.2024, ekipa sa skorom 5 – 0 u sastavu:
Vicetozla ????????⛹️uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Predrag Vasić, Milan Trmčić i Predrag Vasić.
Bronzu????????⛹️ uzima ekipa sa skorom 1 – 4 u sastavu: