Osvajaci “tozla” i po 10 bodova na basketu u četvrtak 23.03.2017 kombinovana ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu
Marko Reljic, Milos Kocevski i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Borislav Tapavički, Ivan Stanko i Lazar Stjepanović.
Ostalim ekipama u sastavima:
Slobodan Ciric, Djordje Tomic i Peđa ( Marty).
Zoran Babic, Aleksandar Milanovic i Slobodan Zirojevic
Srđan Dejanović, Bojan Mirković i Milan Miljevic.
više uspeha u narednim basketima 🙂

20170323_233241