Osvajači back to back ? “tozla” na izuzetno ujednačenom basket turniru ?? “Basketaša NS” u četvrtak 22.09.2022 ekipa sa skorom 5 – 0 u sastavu:
Branko Dobranić, Нешко Јоксимовић i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Igor Dević, Nikola Bokan i Đorđe Dragičević ( u mini ligi 16 – 12, 6 – 16, 16 – 12)
Treće mesto dele dve ekipe sa takođe skorom 2 – 3 u sastavima:
Milos Medenica, Branislav Poznic i Marko Reljic ( u mini ligi 16 – 14, 7 – 17, 16 – 13, 12- 16) te
Đorđe Lazarević, Pavle Uveric i Elies Hakim ( u mini ligi 14 – 16, 16 – 8, 13 – 16, 16 – 14)
Peto mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 2 – 3 u sastavu:
Filip Guslov, Momčilo Diklić i Nikola Milivojević. ( u mini ligi 12 – 16, 17 – 7, 16 – 6, 8 – 16, 14 – 16)