Pobednička ekipa u utorak 22.09.2015 sa skorom 4 – 1 u sastavu Branislav Poznic, Goran Demko Rihter i Luka Bo Mihajlovic
Srebro osvaja ekipa sa takođe skorom 4 – 1 i međusobnim skorom 1 – 1 sa pobednicima ali lošijom koš razlikom u međusobnom skoru -1 u sastavuMilos Fra Ljubanic, Rade Vojnovic i Marko Lovric.
Bronzu osvaja ekipa sa skorom 1 – 4 u sastavu Milos Medenica, Steva Popov i Moca.
Ekipi u sastavu
Kostić Nenad, Boris Cabunac i Borislav Babic.
više uspeha u narednim basketima