Osvajači “tozla” na basket turniru?? “Basketaša NS” u utorak 22.03.2022 dve ekipe sa skorom 4 – 1 a nisu se sastajala, u sastavima:
Uroš Vojnović, Stefan Racić-Berić i Siniša Bovan, te
Branko Dobranić, Нешко Јоксимовић i Aleksandar Saša Majstorović (back to back to back tozla?)
Treće mesto zauzela je ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Nikola Milijović, Filip Guslov i Žarko Vasilić.
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 3-2 ali lošiji u međ.skoru 11-16 u sastavu:
Branko Stefanović, Marko Gavrić i Jovan Ostatnički.
Peto mesto zauzela je ekipa sa skorom 1-4 u sastavu:
Đorđe Lazarević, Pavle Uveric i Hakim Elie
Šesto mesto zauzela je ekipa sa skorom 0-5 u sastavu:
Nikola Poljak, Mirko i Farouk Al Boukjari,