Osvajači ???????? “tozla” i po 10 bodova na jakom basket turniru ” ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u četvrtak 21.12.2023, ekipa sa skorom 5 – 0 u sastavu:
Danijel Medoš, Vladimir Momčilović i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla???? i po 7 bodova uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Milan Trmčić, Predrag Vasić i Milutin Zubic
Bronzu???? i po 5 bodova uzima ekipa sa takođe skorom 3 – 2 ali loš. u međ. skoru (21-19, 9 – 16) u sastavu:
4️⃣mesto i po 3 boda dele dve ekipe a nisu se sastajale sa skorom 2 – 3 u sastavima:
6️⃣mesto i po bod uzima ekipa sa skorom 0 – 5 u sastavu:
Marko Vukotić, Nikola Franeta i David Šuster