Osvajači “tozla” na ujednačenom basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u nedelju 21.11.2021 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Pavle Uveric, Срђан Војновић i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla dele dve ekipe sa istim skorom 2-3 i istim međusobnim skorom 1-1 (16-14, 16-18) u sastavima :
@nikolabokan Bokan, @ediii.mm Mućaj i Uroš Bobar te
Marko @_gavricm_ Gavrić, @b_stefanovicc Branko Stefanović i Konstantin Cicar.