Osvajači ? “tozla” na ujednačenom basket turniru ?? “Basketaša NS” u četvrtak 21.04.2022 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Milos Medenica, Igor Boskovic i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla back to back uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Aleksandar Stupar, Stefan Racić-Berić i Mladen Đekić.
Treće mesto zauzela je ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Igor Dević, Dušan Ilija Popov i Vuk Lakić.
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 2 – 3 ali lošiji u međusobnom skoru7 – 16, 16-12 u sastavu:
Elie Hakim, Steeve A.S. i Pavle Uveric