Osvajači “tozla” i po 10 bodova na basketu u petak 21.04.2017, kao generalna proba pred FINAL 6, ekipa u sastavu:
Andreja Mićović, Sergej Pazin i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla i po 5 bodova na zadnjem ovogodišnjem basketu koji se boduje, ekipa u sastavu:
Milan Škrbić, Slobodan Zirojevic i Srdjan Novakovic.
Čekovi na slici će biti dodeljeni finalistima FINAL 6. 🙂