Osvajaci “tozla” i po 10 bodova na basketu u utorak 21.03.2017 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu
Marko Karanovic, Vladimir Sučević i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Borko Grujicic, Sergej Pazin i Srđan Vojnović.
Ostalim ekpama u sastavima:
Vojislav Božić , Bratimir Babovic i Miloš Ljubotina (isto skor 3-2 ali loš.u međ. skoru)
Marko Reljic, Slobodan Zirojevic i Aleksandar Kraupa
Mića Stars, Goran Demko Rihter i Branislav Poznic
više uspeha u narednim basketima 🙂

20170321_233212