Osvajači “tozla” na basket turniru na ??Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla”, u utorak.10.09.2019, ekipa sa dominantnim skorom 5- 0 u sastavu:

Aleksandar MilanovicDejan Karanovic i Aleksandar Saša Majstorović

Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:

Milan Škrbić, Novak Kovačević i Andreja Mićović

Ostalim ekipama u sastavima:

Nemanja PanticAleksandar Kraupa i Srđan Popović (2-3)

Aleksandar Lukač, Milan Vujanic i Igor Radun (0-5)

više uspeha u narednim basketima