Osvajači ???????? “tozla”⛹️ na ujednačenom basket turniru???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za tozla u četvrtak 20.06.2024, ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Vicetozla ????????⛹️uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Bronzu ????????⛹️uzima ekipa sa takođe skorom 2 – 3 ali lošiji u međusobnom skoru (16- 11, 7 – 16) u sastavu:
Predrag Vasić, Milan Trmčić i Vladimir Pajović.