Osvajači “tozla i po 10 bodova na basketu u četvrtak 20.04.2017 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu :
Djuka Batina, Milos Kocevski i Adam Šarić.
Vicetozla i po 5 bodova osavaja trojka sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Marko Karanovic, Vladimir Sučević i Aleksandar Saša Majstorović
Ostalim ekipama u sastavima:
Slobodan Ciric, Djordje Tomic i Nebojsa Vojnovic – Kembe 🙂
Milos Medenica, Aleksandar Kraupa i Marko Reljic
Zoran Babic, Andreja Mićović i Radoslav-Rajko Ivanovic
više uspeha u narednim basketima 🙂