Osvajači tozla i po 10 bodova na basketu u nedelju-1 20.03.2016, sa skorom 4 – 1, u sastavu:
Marty (Peđa), Bojan Krivokuća i Milan Novaković.
Vicetozla i po 4 boda osvaja ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Slobodan Zirojevic, Milan Škrbić i Срђан Војновић.
Ostalim ekipama:
Sale Pančevo, Borislav Babić i Darko Gradić. (isto skor 3-2 ali lošiji u međ. skoru)
Igor Cvijanović, Darko Lucic, Boris Cabunac i Kostić Nenad.
Nemanja Micic, Nemanja Pantic i Nebojsa Knezevic
Slobodan Jevrić, Dusan Ljubanic i Nikola Woo
više uspeha u narednim basketima smile emoticon

1