Osvajači “tozla” na basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla”, u utorak 20.11..2019, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:

Milos Medenica, Dejan Praščević i Aleksandar Saša Majstorović

Vicetozla uzima ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:

Bojan KrivokućaStefan Gajic i Marko Balać.

Ostalim ekipama u sastavima:

Milan Škrbić, Slobodan Zirojevic i Goran Lajsic (3-2), zaradili krmaču slučaj 16-0  ?

Milan Shugic-TattooVladan Stojanovic i Nenad Miocinovic (2-3)

Andreja MićovićAleksandar Milanovic i Nemanja Pantic (1-4), donose krmaču slučaj 0-16  ?

Uroš FilipčičЈанковић Новак i Andrej Kovačević (0-4)

više uspeha u narednim basketima