Osvajači “tozla” na neverovatno ujednačenom basketu u nedelju 19.11.2017 ekipa sa skorom 3 – 2 (u mini ligi 2-1) u sastavu:
Milos Kocevski, Marko Ničić i Milan Ilić
Vicetozla i po 5 bodova osvajaju čak dve ekipa sa isto skorom 3 – 2 ali loš.u mini ligi u sastavima:
Slobodan Jevrić, Borislav Babić Bertoni Max Ketering i Nenad Babić (u mini ligi 1-1) te
Marko Lovrić, Rade Vojnović i Djordje Tomic (u mini ligi 2-2)
Ostalim ekipama:
Vuk MiljevicRobert Dusa i Aleksandar Saša Majstorović (isto skor 3 – 2 ali u mini ligi 1-2)
Nikola Dukić, Dragan Stolić, Nikola Adamović i Mirko Topić. (skor 2-3)
Milan Novaković, Kostić Nenad i Nemanja Pantic ( skor 2-3)
više uspeha u narednim basketima