Osvajači ???????? “tozla” i po 10 bodova na basket turniru ” ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u četvrtak 19.10.2023 ekipa sa skorom 5 – 0 u sastavu:
Vicetozla???? i po 7 bodova uzima ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Danijel Medoš, Vladimir Momčilović i Aleksandar Saša Majstorović
Bronzu???? i po 5 bodova uzima ekipa sa takođe skorom 4 – 1 ali lošiji u međusobnom skoru (17 – 14, 7-17) u sastavu:
4️⃣mesto i po 3 boda dele dve ekipe sa skorom 1 – 4 u sastavima:
Milutin Zubic, Boris Čivčić i Đorđe Ristić, te
Milan Trmčić, Predrag Vasić i Vladimir Pajović.
6️⃣mesto i po bod uzima ekipa sa skorom 0 – 5 u sastavu:
Bojan Janjic, Вељко Зурковић i Stefan Marković.