Osvajači “tozla” na vrlo ujednačenom basket turniru na jednu loptu ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u utorak 19.10.2021 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Marko Gavrić, Branko Stefanović i Đorđe Lazarević
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Nemanja Pantić, Pavle Uveric i Aleksandar Saša Majstorović (zaradili dve krmače, slučaj 17-0, ispustili napad za tozla)
Ostalim ekipama u sastavima:
Grujo Kočić, Luka Kosović i Срђан Војновић (2-3, donose krmaču, slučaj 0-17??)
Jovan Crnčević, Nenad Krivokapić, Marko Tepavčević (1-4)
više uspeha u narednim basketima ??