Osvajači back to back “tozla” i po 10 bodova na basketu u četvrtak 19.10.2017, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu: Dejan BibicMico Radanovic i Slobodan Pavlovic
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Andreja MićovićNemanja Milosevic i Petar Marsenic
Ostalim ekipama:
Zoran BabicSrdjan Andric i Aleksandar Saša Majstorović
Milan Škrbić, Novak Kovačević i Slobodan Zirojevic
Sergej PazinAleksandar Kraupa i Bojan Garic.
više uspeha u narednim basketima