Osvajači “tozla” i po 10 bodova na ujednačenom basketu u nedelju 18.12.2016 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu
Miroslav Jovanovic, Nikola Kovacevic i Adam Šarić
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa skorom takođe 4 – 1 ali lošiji u međ.skoru u sastavu:
Bojan Krivokuća, Kostić Nenad i Срђан Војновић.
Ostalim ekipama u sastavima:
Slobodan Ciric, Boškić državni posao i Dejan Petrović
Slobodan Jevrić, Srđan Drašković i Pajić Goran Paja.
Milos Kocevski, Vuk Miljevic i Slobodan Novaković.
Dejan Pataki, Nikola Dukić i drugar Dragan.
više uspeha u narednim basketima 🙂

20161218_215756