Osvajači “tozla” i po 10 bodova na basketu kod OK korala u petak 18.11.2016 ekipa sa skorom 4 – 1 u seriji u sastavu:
Milan Tošić, Zoran Knezevic (ekipa Vrane iz DUGE) i Ljubomir Milovic
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa skorom 1 – 4 u sastavu:
Marko Smolović, Goran Mileusnic i Mile Praća.

2222